TURYSTYCZNY INFORMACYJNY CENTRUM miasta ODESSA

portal informacyjny dla gości i mieszkańców miasta Odessa, a także dla specjalistów w dziedzinie turystyki, gościnności i rozrywek

GROT ODESKIEGO MUZEUM ARTYSTYCZNEGO

Г ОХМ 01 м

Г ОХМ 03 мGROT POD PAŁACEM NARYSZKINYCH

ODESKIE MUZEUM ARTYSTYCZNE

m. Odessa, ulica Sofijewskaja, 5a

Jak i większość budynków w Odessie, pałac zbudowany z kamienia rakuszniaka, który zdobywali spod ziemi przed siebie w miejscu powstającego domu. Takim obrazem powstały słynne odeskie katakumby. I pod pałacem Naryszkinych istnieje nieco pustot-podwałow i galerii, w jednej z których pod centralną częścią budynku był urządzoną podziemną grotą.

Urządzenie podobnych grot wschodzi na czas romantyzmu, kiedy groty wznosiły się jak w pałacach, tak i w parkach. Pod pewnymi odeskimi pałacami zachowały się fragmenty podobnych urządzeń. Grot w pałacu Naryszkinych pojawia się jedynym dostępnym dla odwiedzin.

Г ОХМ 04 м

Artystyczny obraz groty powstaje na zestawieniu architektonicznych i naturalnych form: półcyrklowych łuków i naturalnego spiętrzenia kamieni. Dla nadanie tej naturalności wykorzystany nieobrobiony kamień, zachujący swoją porowatą podartą fakturę. Przez ten kamień dekorowane powierzchnie ścian, łuki i niosące elementy pochylni. To jeszcze bardziej powiększa wrażenie naturalności kamiennej jaskini. Grot łączy światło i ciemność, widziane i niewidoczne, nadziemne i podziemne. On imituje naturalną jaskinię z jej nieokreślonymi prostranstwami, jakby spontanicznie utworzonymi stalaktytami. W centrum groty na skale siedzi sowa – uosobienie tajnego zarządzania nocy…

W sześćdziesiąte lata przeszłości wieku specjalistami odeskich konserwatorskich pracowni na mocy historycznych dokumentów była przeprowadzoną fundamentalną konserwacją groty, pozwolić otworzyć go dla interesantów.

Dzisiaj w grocie przeprowadza się wycieczka po dokumentalno-historycznej ekspozycji, rozmieścić się w jednym z sal groty.

Г ОХМ 02 м


po materiałach strony internetowej ofam.od.ua


баннер ВЕРНУТЬСЯ НА СТР КАТАКОМБЫ пол

курс валют Украина онлайн
banker.ua
2015-2019 | HORNET-INFO | ODESA TOURIST INFORMATION CENTER