תיירותימרכז המידע של אודסה

פורטל מידע עבור אורחים ותושבי העיר ווגם עבור מומחים בתחום התיירות תעשיות,תעשיית הבידורואת האירוח

2015-2019 | HORNET-INFO | ODESA TOURIST INFORMATION CENTER