USŁUGI I STRUKTURA INFOCENTRU

695324_090113_52_ArtFile_ru

Drogie przyjaciele!

Turystyczne centrum informacyjne powstawało z miłością i opieką nad gośćmi naszego miasta dlatego, żeby zrobić pobyt w Odessa maksymalnie komfortowym i ciekawym.

Z radością udzielimy wam niezbędnej informacji o osobliwościach, infrastrukturze Odessy, kulturalnych i rozrywkowych szkołach, hotelowo-rekreacyjnej bazie naszego miasta, przedsięwzięciach i festiwalach, a także o liczny przyjacielem. Zaopatrzymy was w bezpłatną mapę naszego miasta i inne informacyjne materiały.

Turystyczne centrum informacyjne staje się miejskim przedsiębiorstwem użyteczności publicznej i pozostawiać usługi wycieczkowej obsługi w otoczeniu przewodnikow, posiadających certyfikat jakości i urzędowe świadectwo odpowiedniego wzoru. Specjalistami naszego centrum co rok opracowuje mnóstwo nowych wycieczkowych tras do Odiessy. Wyjątkowym produktem turystycznego informacyjnego punktu staje się wycieczka po budynku miejskiego merostwa.

Należy zaznaczyć że prawdziwy portal zajmie niezbędnym informacyjnym narzędziem i dla zawodowców dziedziny gościnności, turystyki i rozrywek

Tak zaś odpowiednim poleceniem …. KP « Turystyczne centrum informacyjne m. Odiessa » upoważniony do przeprowadzanie uzgodnienie kinosjomok w naszym mieście.

Struktura Turystycznego centru informacyjnego przewiduje obecność głowowego administracyjnego biura i rządu filii, riecepcyj po bezpośredniej obsłudze turystów przy podpórce.


Administracyjne biuro przedsiębiorstwa użyteczności publicznej « Turystyczne centrum informacyjne m. Odiessy » znajduje się po adresie: Iewriejskaja, 4A (wejście od strony Devołanowskiego zejścia):


Filia TCI na Primorskey alei w pomieszczenie funikulora:


Filia TCI na Starosiennaja place, pomieszczenie autobusowej stacji „Starosiennaja”


Podstawowym zadaniem naszego centrum stają się informacyjna pomoc i koordynacja branży turystycznej miasta Odiessa, dlatego że dla nas bardzo z powagą, żeby u was zostało najlepsze wrażenie o naszym gościnnym mieście, słonecznej Odiesse.

I kolektyw Turystycznego centrum informacyjnego pragnie wam przyjemnego odpoczynku!!!

ТИЦ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ